2019 Season Calendar

Click on an event for information/tickets
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat

23 Jun

23 June, Sunday

24 Jun

24 June, Monday

25 Jun

25 June, Tuesday

26 Jun

26 June, Wednesday

27 Jun

27 June, Thursday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

28 Jun

28 June, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

29 Jun

29 June, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

30 Jun

30 June, Sunday

1 Jul

1 July, Monday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

2 Jul

2 July, Tuesday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

3 Jul

3 July, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

4 Jul

4 July, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

5 Jul

5 July, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

6 Jul

6 July, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

7 Jul

7 July, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

8 Jul

8 July, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM

9 Jul

9 July, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

10 Jul

10 July, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

11 Jul

11 July, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

12 Jul

12 July, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

13 Jul

13 July, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

14 Jul

14 July, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

15 Jul

15 July, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

16 Jul

16 July, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

17 Jul

17 July, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

18 Jul

18 July, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

19 Jul

19 July, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

20 Jul

20 July, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

21 Jul

21 July, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

22 Jul

22 July, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

23 Jul

23 July, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

24 Jul

24 July, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

25 Jul

25 July, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

26 Jul

26 July, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

27 Jul

27 July, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

28 Jul

28 July, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

29 Jul

29 July, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

30 Jul

30 July, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

31 Jul

31 July, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

1 Aug

1 August, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

2 Aug

2 August, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

3 Aug

3 August, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

4 Aug

4 August, Sunday

Play Seminar
9 AM

5 Aug

5 August, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

6 Aug

6 August, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

7 Aug

7 August, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

8 Aug

8 August, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

9 Aug

9 August, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

10 Aug

10 August, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

11 Aug

11 August, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

12 Aug

12 August, Monday

Hair and Makeup Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

13 Aug

13 August, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

14 Aug

14 August, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

15 Aug

15 August, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

16 Aug

16 August, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

17 Aug

17 August, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

18 Aug

18 August, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

19 Aug

19 August, Monday

Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

20 Aug

20 August, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

21 Aug

21 August, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

22 Aug

22 August, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Hair and Makeup Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

23 Aug

23 August, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

24 Aug

24 August, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

25 Aug

25 August, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

26 Aug

26 August, Monday

Hair and Makeup Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

27 Aug

27 August, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

28 Aug

28 August, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

29 Aug

29 August, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

30 Aug

30 August, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

31 Aug

31 August, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
12:15 PM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

1 Sep

1 September, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

2 Sep

2 September, Monday

Hair and Makeup Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

3 Sep

3 September, Tuesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

4 Sep

4 September, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

5 Sep

5 September, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

6 Sep

6 September, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

7 Sep

7 September, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
6:45 PM

8 Sep

8 September, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

9 Sep

9 September, Monday

10 Sep

10 September, Tuesday

Play Orientation
7:15 PM

11 Sep

11 September, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

12 Sep

12 September, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

13 Sep

13 September, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

14 Sep

14 September, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

15 Sep

15 September, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

16 Sep

16 September, Monday

17 Sep

17 September, Tuesday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

18 Sep

18 September, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

19 Sep

19 September, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

20 Sep

20 September, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

21 Sep

21 September, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

22 Sep

22 September, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

23 Sep

23 September, Monday

24 Sep

24 September, Tuesday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

25 Sep

25 September, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

26 Sep

26 September, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

27 Sep

27 September, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

28 Sep

28 September, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

29 Sep

29 September, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

30 Sep

30 September, Monday

1 Oct

1 October, Tuesday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

2 Oct

2 October, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

3 Oct

3 October, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

4 Oct

4 October, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

5 Oct

5 October, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

6 Oct

6 October, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

7 Oct

7 October, Monday

8 Oct

8 October, Tuesday

Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

9 Oct

9 October, Wednesday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

10 Oct

10 October, Thursday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Prop Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

11 Oct

11 October, Friday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Costume Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

12 Oct

12 October, Saturday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM
Actor Seminar
11 AM
Play Orientation
1:15 PM
Play Orientation
7:15 PM

13 Oct

13 October, Sunday

Play Seminar
9 AM
Play Seminar
10 AM

14 Oct

14 October, Monday

15 Oct

15 October, Tuesday

16 Oct

16 October, Wednesday

17 Oct

17 October, Thursday

18 Oct

18 October, Friday

19 Oct

19 October, Saturday